Javna ustanova Kinematografi Dubrovnik, OIB: 19518715082, 20 000 Dubrovnik, Cvijete
Zuzorić 1/II, objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za osnivanje prava stvarne služnosti i prava zakupa unutarnjih pomoćnih prostorija u površini od 12 m 2 na određeno vrijeme.

Vezani sadržaj