Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenik za informiranje

Ustanova u kulturi Kinematografi Dubrovnik javnost informira putem službene web stranice, dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Ustanove u kulturi Kinematografi Dubrovnik na sljedeće moguće načine: 1. putem telefona na broj: +385 (0)20 417 107

2. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: dube@kinematografi.org na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;

3. poštom na adresu: Ustanova u kulturi Kinematografi Dubrovnik, Poljana Paska Miličevića 4 , 20000 Dubrovnik, Hrvatska, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;

4. osobno na adresu: Ustanova u kulturi Kinematografi Dubrovnik, Poljana Paska Miličevića 4 , 20000 Dubrovnik, od ponedjeljka do petka od 10:00 do 13:00 sati.

Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (.doc, 157kb) Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (.doc, 157kb)

Službenik za informiranje:

Nikša Konsuo
Ustanova u kulturi Kinematografi Dubrovnik, Lučarica 1 , 20000 Dubrovnik, Tel.: +385 (0)20 417 107
E-mail službenika za informiranje: niksa@kinematografi.org

Interni akti

Statut Javne ustanove u kulturi Grada Dubrovnika Kinematografi Dubrovnik

https://kinematografi.org/kino/wp-content/uploads/2016/11/STATUT.pdf

Zakon o audiovizualnim djelatnostima

https://kinematografi.org/kino/wp- content/uploads/2016/11/Zakon_o_audiovizualnim_djelatnostima.pdf

Zakon o izmjenama i dopuni zakona o audiovizualnim djelatnostima

https://kinematografi.org/kino/wp- content/uploads/2016/11/Zakon_o_izmjenama_i_dopuni_Zakona_o_audiovizualnim_djelatnosti ma_NN_90_2011.pdf

Zakoni i propisi

Zakon o radu: http://www.zakon.hr/z/307/Zakon-o-radu
Zakon o Ustanovama: http://www.zakon.hr/z/313/Zakon-o-ustanovama

Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi: http://www.zakon.hr/z/538/Zakon-o-upravljanju- javnim-ustanovama-u-kulturi

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi NN 47/90, 27/93, 38/09:

http://www.zakon.hr/z/539/Zakon-o-financiranju-javnih-potreba-u-kulturi

page2image3250937824 page2image3250938112 page2image3250938400page2image3250938688 page2image3250938976page2image3250939264 page2image3250939616 page2image3250939904page2image3250940320 page2image3250940608 page2image3250940896page2image3250941184