TOVAR je poetsko djelo, metaforička vizija svijeta.

“Htio sam prije svega napraviti emotivan film, temeljiti naraciju na emocijama, mnogo više nego u bilo kojem od mojih prethodnih filmova.