3.11.2020.

 

Upravno Vijeće Javne Ustanove u kulturi Kinematografi Dubrovnik
na temelju članka 6. St.3 Zakona o upravljanju javnim ustanova u kulturi (NN 96/01)
te članka 23. Statuta Javne ustanove Kinematografi Dubrovnik
donosi odluku o raspisivanju

 

natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Ustanove Kinematografi Dubrovnik

 

Za ravnatelja može biti imenovna osoba koja osim općih uvjeta određenim zakonom ispunjava slijedeće uvjete :

 • Ima završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
 • Ima najmanje pet godina rada u struci
 • Aktivno znanje jednog stranog jezika
 • Posjeduje informatička znanja / rad na računalu
 • Odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima
 • Ima hrvatsko državljanstvo

Uz prijavu kandidat treba priložiti:

 • Diplomu stručne spreme
 • Dokaz o znanju jednog stranog jezika, odnosno vlastoručno potpisanu izjavu o tome
 • Dokaz o radu u kulturnim djelatnostima
 • Domovnicu
 • Rodni list
 • Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana
 • Program rada za razdoblje od 4 godine
 • Životopis

Rok za prijavu je 8 dana od dana objave.

Ravnatelj se imenuje na razdoblje od 4 godine.

Prijavljeni kandidati će o imenovanju biti obaviješteni u zakonom propisanom roku.

Prijave poslati na adresu
Kinematografi Dubrovnik, Cvijete Zuzorić 1/II, 20000 Dubrovnik
s naznakom „natječaj- ne otvarati“.

Upravno vijeće Kinematografi Dubrovnik