STATUT

Statut Javne ustanove u kulturi Grada Dubrovnika Kinematografi Dubrovnik

 

INTERNI AKTI

Zakon o audiovizualnim djelatnostima

Zakon o izmjenama i dopuni zakona o audiovizualnim djelatnostima

 

JAVNA NABAVA

Izmjene i dopune plana nabave za 2020.

Pregled objavljenih registara ugovora

Plan nabave za 2020. godinu

Izmjene i dopune plana nabave za 2019.godinu

Plan nabave 2019

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Pravilnik jednostavne nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2017. godinu

Izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu

Registar ugovora jednostavne nabave u 2017. godini

Plan nabave za 2018. godinu

 

FINANCIJSKI PLANOVI

Izmjene i dopune financijskog plana za 2020.

Izmjene i dopune financijskog plana za 2020. (doc)

FINANCIJSKI PLAN 2020

Obrazloženje financijskog plana 2020-2020

Financijski plan 2019

Rebalans financijskoog plana za 2019

Financijski plan za 2017.

Rebalans financijskog plana za 2017. godinu

Financijski plan za 2018. godinu

 

IZVJEŠĆA

Izvješće proračunskih i izvanproračunskih korisnika od 01.01.-30.06.2020.

Izvješće o realizaciji financijskog plana za 2019. – 120001

Izvješće o realizaciji financijskog plana za 2019. – 55

Izvješće o realizaciji financijskog plana za 2019. – 25

Izvješće o realizaciji financijskog plana za 2019. – 25 – 120001

Izvješće o realizaciji financijskog plana na dan 31.12.2019.

Izvješće o poslovanju za 2019.

Financijsko izvješće za 2019.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018.

Financijsko izvješće za 2018.

Izvještaj proračunskih kornisnika za razdoblje od 01.01. – 30.06.2018.

Izvještaj o realizaciji financijskog plana za 2017.

Bilješke uz financijske izvještaje za 2017. godinu

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu II

 

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija