10. 12. 2018.

Javna ustanova Kinematografi Dubrovnik temeljem Odluke Upravnog vijeća od 07. prosinca 2018. godine, te Pravilnika o radu i zapošljavanju

raspisuje natječaj za radno mjesto

DJELATNIK NA POMOĆNIM POSLOVIMA I ODRŽAVANJU

 

  • radi na uređenju objekata pred sezonu i prigodna događanja
  • obavlja sve pomoćne poslove u objektu / kontrole ulaznica, osiguravanja reda u dvorani za vrijeme projekcije, izdavanja kokica i sokova
  • vodi evidenciju i brine o dostavljenom promotivnom materijalu, te mijenja plakate i ostale reklamne materijale 
  • obavlja i sve druge poslove po nalogu ravnatelja

 

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti:

  • Životopis
  • Preslik domovnice
  • Preslik svjedodžbe
  • Dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka HZMO)
  • Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)


Urednom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Napravodobne i neuredne prijave na natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozvani na dopunu prijave.
Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

 

 

Prijave na natječaj podnose se na adresu: Kinematografi Dubrovnik, Cvijete Zuzorić 1/II, 20000 Dubrovnik

Razmatrat će se one prijave koje stignu unutar osam (8) dana od dana objave natječaja.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nakon izvršnosti rješenja o prijemu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni, putem pošte će se vratiti dokumentacija priložena prijavi.

 

Kinematografi Dubrovnik

 

Preuzmite dokument