datum objave: 11.07.2018.
Javna ustanova u kulturi Kinematografi Dubrovnik objavljuje odluku o odabiru najboljeg ponuditelja u postupku javnog natječaja za prikupljanje ponuda za zakup dijela prostora za obavljanje ugostiteljske djelatnosti tijekom manifestacije „Glazbeno ljeto na Slavici 2018“

Odluka o odabiru najboljeg ponuditelja za zakup dijela prostora – ugostiteljstvo

datum objave: 21.06.2018.
Javna ustanova u kulturi Kinematografi Dubrovnik objavljuje javni natječaj za prikupljanje ponuda za zakup dijela prostora za obavljanje ugostiteljske djelatnosti tijekom manifestacije „Glazbeno ljeto na Slavici 2018“

Natječaj za zakup dijela prostora – ugostiteljstvo

datum objave: 25.11.2016.
Upravno Vijeće Javne Ustanove u kulturi Kinematografi Dubrovnik na temelju članka 6. St.3 Zakona o upravljanju javnim ustanova u kulturi (NN 96/01) te članka 23. Statuta Javne ustanove Kinematografi Dubrovnik donosi odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Ustanove Kinematografi Dubrovnik.

Natječaj za ravnatelja – dokumentacija

datum objave: 21.06.2016.
Ustanova Kinematografi Dubrovnik na temelju Odluke Upravnog vijeća od 20.lipnja 2016. godine te Pravilnika o radu i zapošljavanju raspisuje natječaj za slobodno radno mjesto Tehničar u kabini / kinooperater

Natječaj za tehničara u kabini / kinooperater

datum objave: 10.12.2015.
Ustanova Kinematografi Dubrovnik na temelju Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Ustanove Kinematografi Dubrovnik te sukladno godišnjem planu zapošljavanja donesenom od strane Upravnog vijeća Ustanove raspisuje natječaj za radno mjesto ADMINISTRATIVNO – BLAGAJNIČKI REFERENT

Natječaj za zapošljavanje – ADMINISTRATIVNO – BLAGAJNIČKI REFERENT