Izvješće o radu u 2022. g.

Bilješke uz godišnje financijske izvještaje za 2022.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 2022.

PR-RAS-BIL-12-2022


Izvješće o poslovanju u 2021. g.

Grad – Opći primitci – Rebalans

II IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU KINEMATOGRAFI

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvještaj o realizaciji financijskog plana za 2021. godinu

Realizacija financijskog plana

PR-RAS-BIL-12-2021

Izvještaj proračunskih i izvanproračunskih korisnika od 01.01.-30.06.2021.

Izvješće o poslovanju za 2020. godinu

Izvješće o izvršenju financijskog plana za 2020. godinu

Financijsko izvješća za 2020

Bilješke za 2020 godinu

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće proračunskih i izvanproračunskih korisnika od 01.01.-30.06.2020.

Izvješće o realizaciji financijskog plana za 2019. – 120001

Izvješće o realizaciji financijskog plana za 2019. – 55

Izvješće o realizaciji financijskog plana za 2019. – 25

Izvješće o realizaciji financijskog plana za 2019. – 25 – 120001

Izvješće o realizaciji financijskog plana na dan 31.12.2019.

Izvješće o poslovanju za 2019.

Financijsko izvješće za 2019.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018.

Financijsko izvješće za 2018.

Izvještaj proračunskih kornisnika za razdoblje od 01.01. – 30.06.2018.

Izvještaj o realizaciji financijskog plana za 2017.

Bilješke uz financijske izvještaje za 2017. godinu

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu II